Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама

Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама

Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама тақырыбы: «Маңғыстаудың шөл зонасында өсімдіктер биоәртүрлілілігін сақтау және тиімді пайдалану мақсатында ландшафтық-коллекциялық және бақ-саябақ екпелерін құрудың ғылыми-практикалық және компьютерлік-ақпараттық негіздерін ұсыну»
Бағдарлама мақсаты – компьютерлік-ақпараттық, молекулалық-генетикалық және микроклондық технологиялар негізінде Маңғыстаудың экстрааридтік жағдайында субтропиктік дақылдарды интродукциялық мобильдеу, коллекциялық генофондты сақтау және дамыту, табиғи, сондай-ақ, мәдени флораны көгалдандыру, бақ-саябақ, фитомелиорация тәжірибесінде қолданудың тиімділігін арттыру.
Ғылыми-зерттеу жобасының мүшелері: т.ғ.к., доцент Л.Е. Бисенова;
п.ғ.к., доцент Э.У. Сагиндикова

Leave a Reply