МИССИЯ

Өлкенің адами капиталын дамытуға үлес қосатын жоғары білікті педагог мамандар дайындау.

СІЛТЕМЕЛЕР