Юсимбаева Салиха Хасановна аға оқытушы

Юсимбаева Салиха Хасановна+77016430751

salikha.yusimbayeva@yu.edu.kz

Сабақ беретін пәні: “Шет тілін оқыту әдістемесі”, “Елтану”, “Теориялық грамматика”, “Шет тілін оқыту әдістемесінің тарихы”.
Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері
Жарияланымдары: «Types of exercises for teaching written speech in senior stage» V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Заманауй ғылым және білім» Желтоқсан 2019, Нұр-Сұлтан, б.229; «New information technologies in teaching foreign languages» «Білім және ғылымдағы инновациялық технологиялар» атты оқытушыларға арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Желтоқсан 2019, Өскемен 2019, 35б; «Шет тілін оқытуда топтық және жұптық жұмыс түрлерін пайдалану» Білім times журналы, №12-1 (33) 2019, 26 б;

Leave a Reply