Утесова Кымыз Усеновна аға оқытушы

Утесова Кымыз Усеновна+77013610746

kymyz.utesova@yu.edu.kz

Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынастағы мәтініндегі базалық шет тілі”; “Кәсіби бағытталған шет тілі”; “Аударманың кәсіби қызметінің негіздері”; “Аударманы оқыту әдістемесі”; “Жазбаша аударма тәжірибесі”;
Ғылыми қызығушылығы: Аударма жұмыстары
Жарияланымдары: «Шет тілін оқытудағы лексикалық дағдылардың қалыптасуы»; «Ағылшын тілін оқытудың қарқынды әдісі»; «Шет тілін оқытуда коммуникативті тәсілді қолдану»;

Leave a Reply