Төрешова Салтанат Тимурқызы оқытушы

Төрешова Салтанат Тимурқызы+77078956367

saltanat.toreshova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәні: «Тәжірибелік фонетика», «Кәсіби бағытталған шет тілі», «Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)», «Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі».
Ғылыми қызығушылығы: Тілдік портфельді жеделдете оқытуда барысында пайдаланудың әдістемелері.
Жарияланымдары: «Шеттілдік білім беруде тілдік портфельді өзін — өзі бағалау құралы ретінде пайдаланудың маңыздылығы» Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы, «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» атты Халықаралық ғылыми конференциясы материалдары. 2019 жыл;

Leave a Reply