Профессорлық-оқытушылар құрамы

Кошимова Бибатпа Амирхановна+7701 705 64 13

bibatpa.koshimova@yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» факультетінің деканы
Ғылыми атағы: филология ғылымдарының кандидаты, профессор
Сабақ беретін пәні: «Маңғыстау аймағы топонимдерінің тарихи-лингвистикалық негіздері»
Ғылыми қызығушылығы: Маңғыстау топонимиялық жүйесінің қалыптасу және даму жолдары, топонимдердің лексика-семантикалық топтары, топонимиялық атаулардың негізгі құрылымдық ерекшелігі, өлке топожүйесініндегі детерминативтер мен топоформантар.
Жарияланымдары: Маңғыстау өңірі топонимиясының тарихи, мәдени, энциклопедиялық ақпараттар жүйесі. Монография. – Алматы, 2011, 304 б., Үстірттегі көненің іздері. – Алматы: Аспантау, 2017, 536 б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *