Алтыбаева Гулдана Кулбатыровна аға оқытушы

Алтыбаева Гулдана Кулбатыровна8702 996 44 90

guldana.altybayeva@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәні: «Қазіргі қазақ тілі фонетикасы», «Қазақ тілі-В1 деңгей»
Ғылыми қызығушылығы:
Жарияланымдары: Мифология — ежелгі танымдардың біріңғай жүйесі, «С.Қондыбай мұраларындағы арғықазақ мифологиясы және Ұлы дала өркениеті» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Нұрсұлтан, 2019ж .
«С.Қондыбай шығармаларындағы тарихи ақиқаттар және даайлар туралы түсінік», «Университет – ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.
«С.Қондыбай мұраларындағы Маңғыстаудың дейтүркілік мәдениеті», «Университет – ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы,  Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.

Leave a Reply