Акжигитова Назира Мыратбаевна аға оқытушы

Акжигитова Назира Мыратбаевна87029208121

nazira.akzhіgіtova @yu.edu.kz

Ғылыми атағы: магистр
Сабақ беретін пәні: «Психология», «Өзін – өзі тану пәнін оқыту әдістемесі», «Эксперименталды психология».
Ғылыми қызығушылығы: Баланы ұлттық құндылықтар арқылы эстетикаға тәрбиелеу мәселелері
Жарияланымдары: «Баланы мектепке психологиялық дайындау» «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» атты V Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция материалдары жинағы. НУР-СУЛТАН – 2019.
«Ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың маңызы», «Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі» «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқыту ортасын дамыту»  тақырыбында on-line  режимінде оқытушыларға   арналған  облыстық  ғылыми-тәжірибелік  конференция. Ақтау, 2020.

Leave a Reply