Шолпан Сапарбайқызы+77013959864

Sholpan.saparbaikyzy@ yu.edu.kz

Академическая степень: кандидат педагогических наук
Преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Методика преподавания педагогики», «История педагогики», «Этнопедагогика»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: Жалпы педагогиканың өзекті мәселелері, педагогика тарихының дамуы мен қалыптасындағы аймақтық зерттеулер, тәрбиенің этниқалық ерекшеліктері.
Публикации: «Қазақ дүниетанымы мен діннің сабақтастығы», «Ағарту саласындағы отарлау саясаты», «Маңғыстау ақын-жырауларының шығармаларындағы тәрбие көрінісі», «Жыраулар шығармашылығындағы  «ата мекен» концептісі» т.б. тақырыптарында республикалық, халықаралық басылымдарда жарияланды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *