Ерубаева Айтжамал Рамазановна, Профессор ассистенті

Ерубаева Айтжамал РамазановнаAitzhamal.yerubayeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасының профессор ассистеті
Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәні: «Инклюзивті білім беру», «Психология», «Даму психологиясы»
Ғылыми қызығушылығы: педагогикалық біліктілікті арттыру, өзінің кәсібіне қызығушылықты жетілдіру.
Жарияланымдары: 80-дан астам ғылыми еңбектер

11. Психология пәні оқытушы сының жұмысындағы психологиялық ағарту жұмыстары Хабаршы «Психология» сериясы №1 2018 ж
12. Психология пәнін оқытуда компьютерлік техникаларды қолданудың педагогикалық-психологиялық Хабаршы Вестник«Психология» сериясы №5
13. Профессиональная деформация личности педагога и пути ее преодолении Польский журнал №7 2019
14. Аутист балалардың психологиялық ерекшеліктері Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана.қ 19. 12.18
15. Ізгiлiк пapaдигмacына бейімдеудің пcиxoлoгиялық- пeдaгoгикaлық нeгiздepi «ЦИФРЛЕУ ДӘУІРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция .Нұр-Сұлтан қаласы
18.05.2019
16. Дамыта оқыту технологиясы арқылы студенттердіңшығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары ЦИФРЛЕУ ДӘУІРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция .Нұр-Сұлтан қаласы 18.05.2019
17. The Development of Professional Gompetence of Future Specialists in Psycholody and Education Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment 20.05.2021
18. Дамыта оқыту технологиясы арқылы студенттердің шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми –практикалық конференция 23.05.2022
19. Оқушылардың зерттеушілік
қабілеттерін дамытудың ғылыми негіздері «USTAZ ENBEGI» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ Мамыр 2023ж №05 (228 -журнал) 16-17 беттер

Leave a Reply