Ерубаева Айтжамал Рамазановна, аға оқытушы

Ерубаева Айтжамал Рамазановна+7701 377 9747

Aitzhamal.yerubayeva@yu.edu.kz

Сабақ беретін пәні: «Инклюзивті білім беру», «Психологияны оқыту әдістемесі», «Даму психологиясы»
Ғылыми қызығушылығы: педагогикалық біліктілікті арттыру, өзінің кәсібіне қызығушылықты жетілдіру.
Жарияланымдары: Хабаршы «Психология» сериясы №1 2018 ж;  Хабаршы «Психология» сериясы №3 2018 ж, «Психология» сериясы №7 2019 ж,«Иновациялық кәсіби білім берудің проблемалары мен жетістіктері» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары:Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 2019ж, «Кәсіптік білім берудегі инновациялар:мәселелері мен келешегі атты республикалық ғылыми-практикалық конференция Астана 2019ж

Leave a Reply