Жанғозиева Манет Салықбаевна, Профессор ассистенті

Жанғозиева Манет Салықбаевнаmanet.zhangoziyeva@ yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасының профессор ассистенті.
Ғылыми дәрежесі, ғалами атағы: педагогика ғылымдардың магистрі.
Сабақ беретін пәндері: Психология,Эмоциональды интеллект,Жас ерекшелік психологиясы,Педагогикалық қарым-қатынас этикасы
Ғылыми қызығушылығы: Жас кезеңдері психологиясы,Жеке тұлғаның дамуы,Эмоцинальды интеллектінің дамуы
Жарияланымдар:
1.Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында педагогтердің
кәсіби құзыреттілігін дамытудың бүгінгі жағдайы «Білім -Образование» ғылыми-педагогикалық журнал
№ 1 (88) 2019
2. Қорқыныш пен үрей сезімін жоюда арттерапиялық әдістерді қолдану Хабаршы Вестник, «Психология» сериясы №1(54), 2019
3. Білім беруді цифрландыру жағдайында инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға болашақ педагогтарды даярлау Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы «Психология» сериясы, №3(64), 2020 ж
4. Білім алушылардың икемді дағдысын қалыптастыру маңыздылығы және оның психологиялық негізі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №2(63) 2020 ж.
5. Тұлға дамуындағы өзін өзі жетілдірудің маңызы Маңғыстау мұғалімі №4 (328) 28 ақпан, 2020 жыл
6. Педагог-психолог қызметінің ерекшеліктері Мега білім № 3 2020
7. Балалар психикасының тежелу жағдайлары Мега білім № 5 2020
8. Бастауыш мектеп
оқушыларының тұлғалық даму ерекшеліктері Білім times № 4 (40) 2020
9. Білім алушылардың стресін алдын алу және оған тұрақтылықты дамытудың теориялық негіздері Хабаршы Вестник, «Психология» сериясы №1(62), 2020
10. Жеткіншектердегі қарым-қатынас мәдениетінің ерекшеліктері «Мега Білім» №1 (20) 2023,5 бет
11. Жоғарғы оқу орындарында студенттердің әлеуметтік бейімделу,«Мега Білім» №1 (20) 2023,29-30 бб
12. Болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың маңызы Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Ұстаз еңбегі», № 3, март,42-44 бб
13. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамытудың маңызы Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Ұстаз еңбегі», № 05 (227), май,28-29 бб
14. Мектептердегі педагог- психологтың қызметінің маңызы, Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Ұстаз еңбегі», № 05 (228), май,24-25 бб
15. Жеткіншектердегі қарым-қатынас мәдениетінің ерекшеліктері «Мега Білім» №1 (20) 2023,5 бет
16. Болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың маңызы Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Ұстаз еңбегі», № 3, март,42-44 бб
17. Psychologiacal support for children with special educational needs in an inclusive education, Cupriot Joournal of Educational Sciences,volum 17, Issue 4, (2022)
1024-1031

Leave a Reply