Таджибаева Жибек Алдабергеновна, Профессор ассистенті

Таджибаева Жибек Алдабергеновнаzhibek.tajibayeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы: педагогикалық ғылымдар магистрі
Сабақ беретін пәні: Педагогика, Педагогикалық диагностика, Инклюзивті білім беру, «Эмоционалды интеллект», Оқыту тиімділігі мен когнитивтік қызметтің мета анализы және басқа пәндер.
Ғылыми қызығушылығы: ЖОО студенттерінің мәдениетаралық, психологиялық-педагогикалық бейімделуі, инклюзивті білім беру, педагогикалық үдерістегі зерттеу әдістері, оқу процесіндегі бағалау.
Жарияланымдары:
ғылыми мақалалары – 50-ден астам, оқу-әдістемелік құралдары – 4, оқу-әдістемелік әзірлемелер – 2, электронды оқулықтар – 2. Білім және ғылымның өзекті мәселелері бойынша мерзімді басылымдарда жарияланған ғылыми мақалалары, сонымен қатар импакт-факторы жоғары журналдарда жарияланымдары бар. Шетелдік халықаралық конференцияларға қатысады (Германия, Түркия, Ресей).
Қазақстан Республикасының «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиаты, Германия, ғылыми тағылымдамадан өтті.

Leave a Reply