Таджибаева Жибек Алдабергеновна, аға оқытушы

Таджибаева Жибек Алдабергеновна+77076890189

zhibek.tajibayeva@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының магистрі, педагогикалық технологиялар кафедрасының докторанты
Сабақ беретін пәні: педагогика, педагогика тарихы, педагогикалық психология, тұлғаның үйлесімді дамуы.
Ғылыми қызығушылығы: білім беру, оқыту, психология, әлеуметтік-мәдени бейімделу, ЖОО студенттерінің психологиялық-педагогикалық бейімделуі.
Жарияланымдары: Cultural transmission as the basis for successful psychological and pedagogical adaptation of repatriate students., « 4- th  International EMI  ENTREPRENEURSHP  SOCIAL  SCIENCES CONGRESS  NISANTASI UNIVERSITESI», 29-30 November  2019., Istanbul. P. 89 -102.
«ЖОО-да студенттерді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің тиімділігі мен бейімделуі» «Білім беру ортасы: теория және тәжірибе» ІІ Халықаралық ғылыми конференция, Астрахан мемлекеттік университеті 2019.- Б. 91-96

Leave a Reply