Битикова Алмагуль Исмаиловна аға оқытушы

Битикова Алмагуль Исмаиловна8701365 0718

almagul.bitikova@yu.edu.kz>

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәндері: «Орыс тілі», «Кәсіби орыс тілі», «Қазіргі орыс тілінің фонетикасы», «Әдеби орыс тілінің тарихы», «Контрастивтік лингвистика».
Ғылыми қызығушылығы: Ғылыми қызығушылықтарды сипаттайтын түйінді сөздер: социолингвистика, жалпы тіл білімі, салыстырмалы лингвистика, орыс тілін оқыту әдістері
Жарияланымдары:

  1. Университеттегі орыс тілі сабағында компьютерлік технологияларды қолданудың тиімділігі туралы. –«Филология, лингводидактика және аударма ісі: өзекті мәселелер мен тенденциялар» атты ғылыми-танымдық мақалалар жинағы. – Алматы 2019. —  117-122 б.
  2. Университеттегі орыс тілі сабақтарында экологиялық білім беру. «Заманауи техниканың және экологиялық тепе-теңдікті сақтаудың өзекті экологиялық мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. – Актау, 10 желтоқсан 2019. – 196-201 б.
  3. Жоғары оқу орнының оқу процесінде мультимедияны қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері. – Ш.Есенов атындағы КМТИУ ғылыми журналы,желтоқсан 2018 ж. . –Б- 29-34, ISSN:1684-9299.

Leave a Reply