Едилханова Светлана Алкажановна, Профессор ассистенті

Едилханова Светлана Алкажановнаsvetlana.edilkhanova@yu.edu.kz

Қызметі: «Тарих» кафедрасының доценті
Ғылыми атағы: Тарих ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәндері: Тарихнама, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихы, Азия, Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Сакралды Маңғыстау
Ғылыми қызығушылығы: XVII-XVIII ғғ. көшпелі халықтардың арасындағы  байланыстарының тарихнамасы,  ортағасырлық Маңғыстау тарихы, Антика тарихнамасы.
Жарияланымдары: 1. «Кейбір орыс және қалмақ зерттеулеріндегі Азия халықтарының қарым-қатынасы мәселесі» // Материалы международной научно-практической конференции «Кажымовские чтения-1: Проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе образования в контексте мировой культуры», ЗКИТУ, Уральск, 20 ноября, 2018, стр.430-431.

  1. «Сыртқы саяси байланыстар контекстіндегі қазақтар мен башқұрттардың өзара қарым-қатынасы» // «Историк. Источник. Политика» международная научная конференция, посвященная 125-летию известного российского историка-археографа А. П. Чулошникова, Уфа, 5-7 июня, 2019, стр. 235-239.
  2. «C.Кондыбайдың ғылыми зерттеулеріндегі өлкетану мәселелері» // «Вестник ЗКИТУ» научный журнал, июнь, 2019, стр.100-104.
  3. «Орынбор және ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары» // «Казахская интеллигенция на пути к национальной независимости: первая четверть ХХ века», 2019, 12 декабря, г. Уральск;
  4. «Маңғыстаудың ежелгі кезеңдегі антропогенезі. Даму ерекшеліктер» // «Наука и образование в глобальном мире» Международная научно-практическая конференция. Уральск, 19-20 октября, 2020, стр. 352-355
  5. «Қазақтардың, жоңғарлар мен қалмақтардың құқықтық ережелеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар» // «Тюркология и монголистика в ХХІ веке: прошлое, настоящее, будущее», международная научно-практическая конференция 20 ноября, 2020;
  6. «1771 жылы Цин империясының аумағына қалмақ-торғауыттардың көшуі» // Қазақ тарихы, №4(193), шілде-тамыз 2021;
  7. «Қазақтар мен жоңғарлар арасындағы құқықтық мәселелер» // Қазақ тарихы, №4, шілде-тамыз 2023;

Leave a Reply