Шаленова Салима Муратовна аға оқытушы

Шаленова Салима Муратовна+7702 267 67 38

Salima.shalenova@ yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Математика магистрі
Сабақ беретін пәні: «Элементарлық математика», «Геометриялық есептерді шешу практикумы», «Сандық әдістер», «Математика 2», «Математика 3»
Ғылыми қызығушылығы: математикалық физиканың кейбір кері есептерінің шешімі.
Жарияланымдары: 1. On spectral properties of a boundary value
problem of the first order equation with  deviating argument — Известия НАН РК Volume 5, Number 327 (2019), 19 – 38
2. Development of the Future Specialist’s Basic Competence in
the professional Education Conditions — Journal of  Intellectual Disability — Diagnosis and Treatment, 2019, 7

Leave a Reply