Кощанова Гулаш Рахметкызы профессор

Кощанова Гулаш Рахметкызы87789942828

gulash.koshchanova@yu.edu.kz

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценті
Сабақ беретін пәні: «Математика 2», «5-9 сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі», «Математика 1», «Жоғарғы оқу орнында математиканы оқыту әдістемесі».
Ғылыми қызығушылығы: Жаңа технологияларды білім беру жүйесіне интеграциялау. Заманауи математикалық әдістерді экономикалық бағытта қолдану.
Жарияланымдары: MICROSOFT EXCEL бағдарламасының көмегімен функция мәндерін есептеу және графиктерін тұрғызу, Альтернативный и расширенный вариант  метода прогонки численного решения  1-ой краевой задачи для линейных дифференциальных уравнений второго порядка.

Leave a Reply