Асилбаева Рахила Бекмуратовна аға оқытушы

Асилбаева Рахила Бекмуратовна87071950766

rahila.asilbaeva@yu.edu.kz

Ғылыми дәрежесі: Физика магисрі
Сабақ беретін пәні: «Кванттық механика», «Электр және магнетизм», «Физика», «Механика», «Молекулалық физика және термодинамика негіздері», «Физика 2».
Ғылыми қызығушылығы: Физикалық процесстерді зерттеуде жаңа технологияларды қолдану.
Жарияланымдары: Влияние фононов на морфологию наноструктурированных полупроводников.

Leave a Reply