Молдаханов Исенбай Өтегенұлы, Профессор ассистенті

Молдаханов Исенбай Өтегенұлыissenbay.moldakhanov@yu.edu.kz

Қызметі:   «Дене тәрбиесі» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәндері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Футбол оқыту әдістемесімен», «Волейбол оқыту әдістемесімен», «Мектептегі футболдың теориялық және әдістемелік негіздері», «Мектептегі баскетболдың теориялық және әдістемелік негіздері», «Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері».
Ғылыми қызығушылығы: Дене жаттығуларының адам денесіне әсері.
Мақалалар:  25-тен астам ғылыми мақала, екі оқу құралдың авторы.
Марапаттары: Қазақстан Республикасының Білім Беру Ісінің Құрметті Қызметкері,  2016 ж.

Leave a Reply