Студенттер шетелдік ұтқырлық бағдарламасы аясында

Студенттер шетелдік ұтқырлық бағдарламасы аясында

«Ағылшын филологиясы» кафедрасында білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасы екі бағытта жүзеге асырылады: ішкі академиялық ұтқырлық және сыртқы. Білім алушылардың ішкі академиялық ұтқырлығы-бұл студенттерді жетекші қазақстандық серіктес ЖОО-да оқыту. Білім алушылардың сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлығы – бұл студентті шетелдік серіктес ЖОО-да білім алуды жалғастыру мақсатында әр түрлі шетелдік жоғары оқу орындарында оқу жүйелеріне бейімделу мүмкіндігі мен мүмкіндіктерін ескере отырып оқыту.
«Ағылшын филологиясы» кафедрасының Пайси Хелендарский атындағы Университет (Пловдив қ.), башқұрт университеті (Стамбул), Spiru Haret University (Бухарест қ.) және т. б. аккредитацияланған халықаралық ұйымдармен және университеттермен жолға қойылған жұмысының арқасында білім алушылар семестр бойы шетелде білім алуға, халықаралық бағдарламалар бойынша тәжірибелік білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алады. Жоғарыда аталған университеттердің академиялық ландшафты «Ағылшын филологиясы» кафедрасының білім алушылары үшін тартымды

Leave a Reply