Жұматаева Динара Наятуллақызы, аға оқытушы

Профессорско-преподавательский состав

Жұматаева Динара Наятуллақызы

87023259180

dinara.zhumatayeva@yu.edu.kz

Жұматаева Динара Наятуллақызы 1980 жылдың маусым айының 03-ші жұлдызы күні Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында дүниеге келген. 1998 жылы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Тарих факультетіне оқуға түсіп, 2002 жылы үздік бітірген. 2002 жылы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Тарих факультетіне магистратура бағдарламасына қабылданған. 2004 жылы аталмыш бөлімді үздік аяқтап, магистр академиялық  дәрежесін алған. 2004 жылдың қыркүйек айынан бастап Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Тарих факультетінің Қазақстан тарихы кафедрасына магистр-оқытушы қызметіне қабылданған. 2006 жылдың қыркүйек айында Түркия Республикасы Анкара университетінің Тіл Үйрету орталығына оқуға қабылданған. 2007 жылы Анкара университетінің Тарих Факультетіне докторантура бағдарламасына оқуға қабылданған. Докторлық диссертациясын «Kıbrıs sorununun SSCB kamuoyundakı yankıları»   (Кипр  мәселесінің КСРО баспасөз беттерінде жариялануы) тақырыбында қорғап, 2013 жылы бітіріп, PhD доктор академиялық  дәрежесін алған. 2015 жылдан бастап ХҚТУ де қызмет атқаруда.

Жарияланған мақалалар тізімі:

 

 1. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Османлы – италян соғысы және Әнуар паша», І. Халықаралық Ығдыр семпозиумы 19-20 сәуір, Ығдыр университеті, 2012, Ығдыр/Түркия (Түрік тілінде).
 2. Жұматаева Динора, «Османлы мемлекетінің билігіне дейінгі кипрдің саяси тарихы, атауы һәм жағрафиясы», Қазақстанның ғылыми әлемі, Халықаралық ғылыми журнал 94-97 беттер, 2013-1/2 Шымкент/Қазақстан (Түрік тілінде).
 3. Жұматаева Динора, «Османлы мемлекетінің жерорта теңізі геополитикасы және кипрді бағындыруы», Хабаршы N 2 (83) мамыр-маусым, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ – Түрік университеті, 219-225 беттер, 2013 Түркістан/Қазақстан (Түрік тілінде).
 4. Жұматаева Динора, «Лозан Конференциясында құрылған тепе-теңдіктің жойылуы және Кипр мәселесінің туындауы», «Қазақстан тарихы: Инновациялық тұжырымдамалар мен дәуірлеу ғылыми танымның басым бағыттары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 242-244 беттер, 18 сәуір 2013, Алматы/Қазақстан (Қазақ тілінде).
 5. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Энвер пашаның Баб-ы Али төңкерісі, Шаркөй операциясы және Эдирне қаласының кері қайтарылуында көрсеткен ерліктері» Қазақ мемлекеттік қыздар педогоикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында өткен «Қазақстан жолы 2050» және тарих ғылымы: жетістіктері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 97-101 беттер, 14 наурыз 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).
 6. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Кипрдегі қанды жаңа жыл оқиғалары және саяси тұрақсыздық», Қазақ мемлекеттік қыздар педогоикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында өткен «Қазақстан жолы 2050» және тарих ғылымы: жетістіктері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 260-271 беттер, 14 наурыз 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).
 7. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Әнуар пашаның әскери салада жасаған реформалары», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ – Түрік университеті, «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 35-44 беттер, 11 сәуір 2014, Түркістан/Қазақстан (Қазақ тілінде).
 8. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Кипр мәселесі», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ – Түрік университеті, «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 143-162 беттер, 11 сәуір 2014, Түркістан/Қазақстан (Қазақ тілінде).
 9. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Энвер пашаның басшылығымен жүргізілген Кавказ әскери операциясы және «Сарықамыс қырғыны», «Жаһандану кезеңіндегі мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжирбиелік конференция, 420-426 беттер, 18 сәуір 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).
 10. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Кипр мәселесінің Лондон конференциясы, НАТО және БҰҰ консейінде қайта қарастырылуы», «Жаһандану кезеңіндегі мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжирбиелік конференция, 427-434 беттер, 18 сәуір 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).
 11. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Османлы – Германия мемлекеттерінің Каказ территориясында саяси күресі және Энвер паша», «Жаһандану кезеңіндегі мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжирбиелік конференция, 434-439 беттер, 18 сәуір 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).
 12. Жұматаева Динора, Тұрлыбек Аслан, «Ушыққан кипр мәселесі және Тәуелсіз Кипр Республикасының құрылуы», «Жаһандану кезеңіндегі мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжирбиелік конференция, 450-456 беттер, 18 сәуір 2014, Алматы/Қазақстан (Түрік тілінде).

Leave a Reply