Егенисова Алмажай Құлжанқызы+77021237780

almazhai.yegenissova@yu.edu.kz

Академическая степень:  кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор (доцент)
Преподаваемые дисциплины: «ЖОО психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі», «басқару психологиясы», «денсаулық психологиясы», «психологияны оқыту әдістемесі», «креативті психология», «әлеуметтік психология», «практикалық психология»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: психология ораторства, психология общения, психологическая работа с подсознанием, духовная психология, финансовая психология, психологическая  консултация, арт-терапия, инклюзивное образование.
Публикации: Учебное пособие: «Психология», «Психология», «Психологияны оқыту әдістемесі», «Педагогикалық  әдеп және шеберлік» «ЖОО психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі», «Педагогикалық шеберлік», «Денсаулық психологиясы», «Практикалық психология» и др.
Монографии: «Білім алушылардың кредиттік оқыту жүйесінде өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру», «Инклюзивті оқыту мәселелері», «Ұлттық мінез бен ұлттық менталитетті зерттеу  проблемалары», «Theory and practice of pedagogy specialists cmmuncaive competence  formation» и др.
Публикации журналы Web of Science, Scopus индексирование база данных: «Methodolgiical Bases of Professional Competence formation of The  Future  Specialists»,  «The SpiriTual and Moral ValueS: TradiTion and TranSforMaTion», «Formation of Professional Enhancement of Specialists on theBasis of Pedagogical Technologies»,  «The Development of Professional Competence of Future Speasialists.
Публикации  изданий рекомендованные ККСОН МОН РК: «Мүмкіндігі шектеулі балаларға  инклюзивті   білім   беру  мәселелері»,  «Студент-жастардың ақпараттық мәдениетін дамытуда   АКТ-ны   қолдану», «Қорқыныш  пен  үрей  сезімін  жоюда  арттерапиялық  әдістерді  қолдану»,  «Эмоциялық  интеллект  психологиялық  феномен   ретінде»,  «Аутист балалардың психологиялық ерекшеліктері және  олармен  жүргізілетін  психокоррекциялық жұмыстар», Балалар үйінде тәрбиеленушілердің эмоциональды-еріктік сферасының өзіндік ерекшеліктері»,  «Балаларды  мектеп оқуына   психологиялық  дайындау»,  «Мүмкіндігі шектеулі балаларға  инклюзивті   білім   беру  мәселелері»,  «Студент-жастардың ақпараттық мәдениетін дамытуда   АКТ-ны   қолдану»,  «Қорқыныш  пен  үрей  сезімін  жоюда  арттерапиялық  әдістерді  қолдану»,  «Эмоциялық  интеллект  психологиялық  феномен   ретінде»,  «Аутист балалардың психологиялық ерекшелік-тері және  олармен  жүргізілетін  психокоррекциялық жұмыстар», «Балалар үйінде тәрбиеленушілердің эмоциональды-еріктік сферасының өзіндік ерекшеліктері»,
«Балаларды  мектеп оқуына   психологиялық  дайындау и др.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *