Каракулова Маржан Семетеевна, Профессор ассистенті

Каракулова Маржан Семетеевна

 
marzhan.karakulova@yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы: педагогикалық  ғылымдар магистрі
Сабақ беретін пәні: «Логопедия (лек)», «Арнайы психология (лек)», Жас ерекшелік психологисы (пр) т б
Ғылыми қызығушылығы: білім беру үдерісіндегі бағалау, инклюзивті білім беру, толеранттылық, Бастауыш мектепте оқышылардың толерантты қарым-қатынасын дамыту
Жарияланымдары:

  1. Structural and Substantiva Characteristics of The Concept “Social Success” / 7th World Conference on Educational Sciences. 5-7 February 2015 Athens, Greece. Absatova Marfuga, Ussenova Akkenzhe, Kariyev Adlet, Tashaeva Assel, Karakulova Marzhan;
  2. Бастауыш сыныптарда интербелсенді оқыту әдістемесін қолданудың ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми дәстүрлі конференциясы. Алматы,

2015, желтоқсан Алматы Университеті. Каракулова Маржан, Утебаева Жанат;

  1. Бастауыш сыныптарда оқушыларды ұжымда тәрбиелеудің ерекшеліктері. Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының, Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының, Халықаралық педагогикалық академияның академигі, профессор Клара Жантөреқызы Қожахметованың 65 жылдығына арналған «Әлемдік және Қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен этнопсихология» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 8-9 қаңтар, 2016. Каракулова М.С.
  2. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін жаңа технологиялық әдістерді пайдалана отырып оқытудың әдіс – тәсілдері. «Орта білім мазмұнын жаңарту аясында ғылыми-жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерін оқытудың тиімді жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталыңы» АҚ филиалы Алматы облысы бойынша педгог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты. Алматы, 16-қаңтар, 2018 жыл. 47-51 беттер. Каракулова М.С.
  3. Бастауыш сыныптарда интербелсенді оқыту әдістемесін қолданудың педагогикалық тұрғыдан тиімді  әдіс-тәсілдері. Қазақстан мен Белоруссияның бірлескен «Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы». Белорусский государственный университет (БГУ), (Минск, Беларусь) ЕНУ им.Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан). 1-2 наурыз, 2018 жыл. Каракулова М.С.
  4. «Бастауыш сынып оқушыларының ерекше білім беруді қажет ететін балаларға толеранттылығын дамытудың теориялық негіздері». «Педагогикалық білім заманауи трендтері» Бірінші Халықаралық форумы журналы. Алматы 20-21 маусым 2019 жыл. 170-175 бб. Каракулова М.С., Макина Л.Х.
  5. «Бастауыш сынып мұғалімдерінің ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға деген толернатты қарым-қатынасын қалыптастыру». «Инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық аспектілері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі/ Абай ат.ҚазҰПУ/ Қ.Жұбанов ат.Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Ақтөбе 20-21 қараша 2019 жыл 61-64 бб. Каракулова М.С.;

8.Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беруді дамыту. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Педагогикалық теория және практика:тарихы, қазіргі жағдайы, келешегі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды 1 мамыр 2020 жыл. 827-834 бб. Каракулова М.С.;

  1. Бастауыш сынып оқушыларында толерантты қарым-қатынасты дамытудың кейбір мәселелері. Абай ат.ҚазҰПУ ХАБАРШЫ, «Педагогика ғылымдары» сериясы №2(66), 2020 ж. Алматы 2020 ж. 353-362 бб. Каракулова Маржан Семетеевна;
  2. Бастауыш мектепте оқышылардың толерантты қарым-қатынасын дамытудың әдіснамалық тұғырлары». Абай ат.ҚазҰПУ ХАБАРШЫ, «Педагогика ғылымдары» сериясы №4(68), 2020 ж. МРНТИ 14.01. Алматы 2020 ж. 203-212 бб. Каракулова Маржан Семетеевна;

11. Инклюзивті білім беру жүйесінде бастауыш сынып оқушыларының ерекше білім беруді қажет ететін құрдастарына толерантты қарым-қатынасын дамытудың негіздері. Ғылым мен білімнің заманауи мәселелері- 2023 Студенттердің ІІІ Халықаралық ғылыми-зерттеу конференциясының Мақалалар жинағы. 23 сәуір 2023, Алматы, 105-108 бб. Каракулова Маржан Семетеевна.

Leave a Reply