Айджанова Замира Жанадиловна+77753553541

zamira.aijanova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәндері: Педагогикалық-психологиялық эксперимент және оны ұйымдастыру әдістемесі; Маман даярлаудағы оқу-тәрбие процесін жүйелі әдістемелік қамтамасыздандыру; Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи жҽне іс-әрекеттік әдістер; Эмоциональды интеллект; Мектептегі психологиялық қызмет; Психологиялық консультация; Дифференциалды психология; Дефектология.
Ғылыми қызығушылығы:

  1. Білім берудің психологиялық қызметі контекстінде студенттер мен оқушылардың психологиялық құзыреттілігін дамыту.
  2. Балалар мен жасөспірімдерге кеңес беру психологиясы: уайымдар феноменологиясы, есею қиындықтарын психотүзету.
  3. Өмірлік қиын жағдайлардағы тұлғаның мәселесі:

— ересек адамдардың өмірлік дағдарыстарын еңсеру тәсілдері;
— оқу үрдісінде жасөспірімдердің қиын өмірлік жағдайларды жеңу ерекшеліктері.

  1. Сана психологиясы: диалогтағы сана регистрлерін зерттеу, түс көру субъектінің бейсаналық уайымдарының көрінісі ретінде.

Ғылыми еңбектері: Formation of teacher’s personal competence in the learning environment in terms of the multileveled programme of cambridge. 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016), July 24-29, 2016, being held at the PACIFIC O Yokohama in Yokohama, Japan.
Studying manifestations of the civil servant’s deficit mental states in the structure of localization of individual’s subjective control. 31st International Congress ofPsychology 2016 (ICP2016), July 24-29, 2016, being held at the PACIFIC O Yokohama in Yokohama, Japan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *