Нұрманова Аягөз Қаирғалқызы, Қауымдастырылған профессор м.а

Нұрманова Аягөз Қаирғалқызыayagoz.nurmanova@yu.edu.kz

Қызметі: «Тарих» кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.
Ғылыми атағы: PhD
Сабақ беретін пәндері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Зерттеу/жобалау жұмыстарын ұйымдастыру
Ғылыми қызығушылығы: Орта ғасырлар тарихы
Марапаттары:

1. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректорының Алғыс грамотасы, 2019
2. Есенов университеті ректорының Алғыс грамотасы, 2023
Жарияланымдары:
1. Вестгот корольдігі кезеңіндегі жаңа қоғамдық қатынастардың дамуы мен ерекшеліктері (мақала)// «Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.- Алматы, 9 ақпан 2018 ж.-134-139 бб.
2. The history of the Arab conquests in Spain (article) //«Техникалық және гуманитарлық ғылымдардың болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.- Астана, 8 маусым 2018 ж.-339-342 бб.
3. Испанское национальное государство и возникновение вестготского права (статья) // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы научных исследований».- г. Иваново, 15 ноября 2016 г.- 25-28 сс.
4. Реконкиста и ее влияние на социальное и политическое развитие стран Юго-Западной Европы // «Дүниежүзі тарихының өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-теориялық конференция матреиалдары. 19-20 қараша 2015 ж. Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 214-216 бб.
5. Мұсылмандық Испания мәдени синтез феномені // «Қазіргі замандағы жаһандану және ықпалдастық жағдайында әлемдік қауымдастық және Қазақстан» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 20-21 қараша 2014 ж. – 48-50 бб.
6. Батыс Қазақстан өлкетануының даму тарихынан (мақала)// «Ұлттық тарихты зерделеудегі өлкетану рөлі» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. –Атырау, 2013 ж. 29 қараша. — 103-106 бб.
7. Қазақстан батыс өлкесінің археологиялық зерттеулері тарихынан // «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013 ж. 5 желтоқсан. -172-176 бб.
8. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасының зерттелуі мен кезеңделуі// «Батыс Қазақстанның 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013 ж. –184-188 бб.
9. Қазақстанда өлкетанудың ғылым ретінде дамуы (мақала) // «Ғылым және білім – 2014» студенттер мен жас ғалымдардың ІХ халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Астана. 11 сәуір, 2014 ж.-1373-1377 бб.
10. Особенности конфессиональной политики Российской империи в Казахстане //«Ресей империясының Орталық Азиядағы саясаты және рухани өмірі» халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. 23 қараша 2019 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 320 б. — С.73-77
11. Традиции и новации обучения краеведению // Профессор Хисмет Бозанұлы Табылдиевтің ғылыми мұрасы және тарихи өлкетанудың негіздері» халықаралық ғылыми практикалық конференциясының баяндамалар жинағы (25-26 қаңтар, 2019 жыл. — С. 47-52
12. Жаңа замандағы Қазақстанның діни-мәдени кеңістігі (В.В.Григорьевтің берген бағаламасы) //Materials of the V International Scientific-Practical Conference Quality Manadgment: Search and Solutions. – San Francisco:Regional Academy of Manadgment, 2019. – 504 p. — P.59-63
13. Қазақстанның Батыс өлкесінідегі археологиялық зерттеулердің жргізілуі// «Yessenov forum «Жаңа мағыналар» атты халықаралық форумның материалдары – Ақтау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 2021. Б.124-128
14. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеу әдістемесі мәселелері (Кенесары Қасымов бастаған қозғалыс мысалында) //Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан // «Тәуелсіздік белестері: ғасырлар қойнауынан бүгінге дейін» атты студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, Ақтау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 2022.Б.68-70
15. Өлкетану мәселелері//Дидактика журналы 3.02.2023

Leave a Reply