Бекенжанова Айнаш Алтынмұратқызы, Профессор ассистенті

Бекенжанова Айнаш Алтынмұратқызыainash_bekenzhanova@mail.ru

Қызметі: «Тарих» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы:   тарих ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәндері: Қазақстан тарихы, Этнология, Теориялық деректану
Ғылыми қызығушылығы: Шет елдердегі қазақтардың этно-мәдени дамуы, Этнология, Маңғыстау тарихы
Марапаттары:
1.Есенов университетінің 45 жылдығы төсбелгісі, 2021
2. YU дамуына қсоқан үлесі төс белгісі 2022
Жарияланымдары:
1.Иран қазақтары мәдениетінің ерекшеліктері. Ізденіс. Поиск.  ҚР Халықаралық ғылыми журнал. Гуманитарлық ғылымдар сериясы № 2, 2019
2.Тәуелсіздік аясындағы қазақ диаспорасының қалыптасуы мен дамуы. Рухани жаңғыру: Білім. Ғылым. Инновация. Мақалалар жинағы. 3-шығарылым. Мамыр, 2020
3.Дәстүрлі ағаш бұйымдарындағы ою-өрнектің бедерленуі. Хабаршы. «Тарих және саяси – әлеуметтік ғылымдар» сериясы, № 1 (68), 2021
4.Иран қазақтарының көші-қон үрдістері. Республикалық ғылыми-педагогикалық әдістемелік “Дидактика” журналы, 12 (04), 2022.
5.Ирандағы қазақ диаспорасының этномәдени ерекшеліктері. Республикалық ғылыми-педагогикалық әдістемелік “Дидактика” журналы, 02 (05), 2022
6.Теориялық деректану. Оқу құралы, мамыр 2022
7.Этнология. Оқу құралы. Мамыр, 2022
8.«Алаш зиялыларының 1916 ж. ұлт азаттық көтеріліске ұстанымдық көзқарастары», «Тәуелсіздік белестері: ғасырлар қойнауынан бүгінге дейін» атты студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, Ш.Есенов атындағы КТИУ, 2022
9.«Ұлы Жібек жолының бір тармағы – Маңғыстау».«Тәуелсіздік белестері: ғасырлар қойнауынан бүгінге дейін» атты студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, Ш.Есенов атындағы КТИУ, 2022
10.«Шетелдегі қазақ диаспорасының қалыптасу ерекшеліктері». Интернаука, № 19 (289), мамыр 2023.
11.«Этнические особенности казахов Ирана» «Didaktika», Республикалық ғылыми- педагогикалық әдістемелік журналы, 04(01)2023
12.«Ұстаз өнегесі» «Altyn bilim kilty», Халықаралық ғылыми- педагогикалық әдістемелік журналы, 01 (02) 2023

Leave a Reply