transfert

Кошимова Бибатпа Амирхановна факультет деканыАбишева Шарапат Сабитовна декан орынбасарыСтамгалиева Назым Кошековна кафедра меңгерушісіАкжигитова Назира Мыратбаевна аға оқытушыИгдирова Оралай Бөкенбаевна аға оқытушыНигметова Гулмира Нагимовна кафедра меңгерушісіКыйзатова Сандугаш Мараткызы оқытушыТөрешова Салтанат Тимурқызы оқытушыОтарова Акмарал Нургожаевна кафедра меңгерушісіБаймуханова Гулбану Жаркынбековна маманНурдаулетова Бибайша Ильясовна Подробнее

Төрешова Салтанат Тимурқызы оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Төрешова Салтанат Тимурқызы +77078956367 saltanat.toreshova@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі Сабақ беретін пәні: "Тәжірибелік фонетика", "Кәсіби бағытталған шет тілі", "Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)", "Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі". Ғылыми қызығушылығы: Тілдік портфельді жеделдете оқытуда Подробнее

Игдирова Оралай Бөкенбаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Игдирова Оралай Бөкенбаевна +77751959015 oralai.igdirova@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі Сабақ беретін пәні: "Тәжірибелік грамматика", "Кәсіби бағытталған шет тілі", "Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)", "Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі", "Жалпы кәсіби шет тілі". Ғылыми қызығушылығы: Подробнее

Утесова Кымыз Усеновна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Утесова Кымыз Усеновна +77013610746 kymyz.utesova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынастағы мәтініндегі базалық шет тілі”; “Кәсіби бағытталған шет тілі”; “Аударманың кәсіби қызметінің негіздері”; “Аударманы оқыту әдістемесі”; “Жазбаша аударма тәжірибесі”; Ғылыми қызығушылығы: Аударма жұмыстары Жарияланымдары: «Шет тілін оқытудағы лексикалық Подробнее

Дальмуханова Феруза Козибаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Дальмуханова Феруза Козибаевна +77016160439 feruza.dalmukhanova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Лексикология”, “Стилистика”, “Тәжірибелік грамматика”, “Типологиялық зерттеудің негіздері”. Ғылыми қызығушылығы: Оқытудың инновациялық әдістемесін қолдану түрлері. Жарияланымдары: Орыс және қазақ тілдерінде стилистикалық тәсілдерді қолдану Білім times  журналы №12-2(34)2019 б.37

Балханова Хадиша Қуанышқызы аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Балханова Хадиша Қуанышқызы +77781788664 kadysha.balkhanova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Шет тілін арнайы мақсатта оқыту”, “Базалық негізгі шет тілі (В2деңгейі)”, “Практикалық грамматика”, “Мәдениет аралық қарым-қатынастағы базалық шет тілі”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқыту әдістемесін дамыту. Жарияланымдары: «Шет тілін оқыту әдістемесі» Подробнее

Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна +77014279754 janlkan.bisengazieva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынасқа кіріспе”, “Мамандандырылған кәсіби шет тілі”, “Іскерлік ағылшын тілі”, “Мұнай терминологиясы”, “Көркем аударма тәжірибесі”, “Тіл тарихы”, “Синхрондық аударма”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудағы сөйлеу қабілетін арттыру Жарияланымдары: “Methods Подробнее

Қонаршаева Айнаш Атабаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Қонаршаева Айнаш Атабаевна +77011323175 ainash.konarshayeva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Теориялық фонетика”, “Тәжірибелік фонетика”, “Оқытылатын тілдің теориясының негіздері”, “Базалық негізгі шет тілі (В2 деңгей)” Ғылыми қызығушылығы: Ағылшын, орыс қазақ тіліндегі дыбыстардың ерекшеліктері Жарияланымдары: «The Use of Modern Educational Technologies in Подробнее

Қонысбаева Сания Ишанқызы доцент

Профессорлық-оқытушылар құрамы Қонысбаева Сания Ишанқызы +77013918696 saniya.konisbayeva@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Филология ғылымдарының доценті Сабақ беретін пәні: “Кәсіби-бағытталған шет тілі” Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудағы сөйлеу қабілетін арттыру Жарияланымдары: “Health promotion program for the students with regard to the leavel of their Подробнее

Юсимбаева Салиха Хасановна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Юсимбаева Салиха Хасановна +77016430751 salikha.yusimbayeva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Шет тілін оқыту әдістемесі”, “Елтану”, “Теориялық грамматика”, “Шет тілін оқыту әдістемесінің тарихы”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері Жарияланымдары: «Types of exercises for teaching written speech in senior stage» Подробнее