Ахметова Ғалия Мутиевна

Профессорско-преподавательский состав

Ахметова Ғалия Мутиевна

87013100049

galiya.bermukhamedova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының магистрі

Сабақ беретін пәні: «Педагогика», «Білім берудегі менеджмент»  

Ғылыми қызығушылығы: этнопедагогика, тұлғалық-бағдарлы білім беру педагогикасы, психология

Жарияланымдары: Прага Экономикалық университеті, «Социосфера-CZ» Ғылыми-баспа орталығы, 2014ж. сәуір. (39) «Тұлғалық-бағдарлы білім беру негіздері» Аренова А.Х., Ахметова Г.М.

Leave a Reply