Игдирова Оралай Бөкенбаевна аға оқытушы

Игдирова Оралай Бөкенбаевна+77751959015

oralai.igdirova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі
Сабақ беретін пәні: «Тәжірибелік грамматика», «Кәсіби бағытталған шет тілі», «Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)», «Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі», «Жалпы кәсіби шет тілі».
Ғылыми қызығушылығы: Түпнұсқалы мәтіндер негізінде мәдениетаралық қатысымды қалыптастыру жолдары
Жарияланымдары: Authentic text as a means of forming intercultural communicative competence in Foreign Language Education

Leave a Reply