Қамарова Нағбду Сұлтансихқызы профессор

Қамарова Нағбду Сұлтансихқызы8701 910 67 68

nagbdu.kamarova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Сабақ беретін пәні: «Қазақ әдеби сынының тарихы», «Халық ауыз әдебиеті», «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері», «Көркем мәтінді әдеби талдау», «Көркем туындыны психологиялық талдау», «Бағалаудың өлшемдік технологиялары», «Кәсіби қазақ тілі»
Ғылыми қызығушылығы:  Әдебиеттану, қазақ әдебиеті, әлем және қазақ поэзиясы,  психологизм
Жарияланымдары:
1. Magzhan `s soul and world.  Moral potential of the society: reproduction preservation and intensi-fication issues. 2nd edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. USA. 2015. 156 pp. – 113-119-p-p.
2. Neo-Mythical Motives and Characters in Oralkhan Bokei’s Stories Man in India. Volume: No.97 (2017) Issue No.:23 (2017) Part 3. P.241-250. Show/Hide Abstract. Published By: Serials. Publications Frequency : 24 Issues ISSN: 0025-1569. Price: Click Here.
3. Филолог-аудармашы мамандығының ерекшеліктері. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 3 (1) / 2019. – 75-79-бб. ISSN 1608-2206

Leave a Reply