Абдыкеримова Эльмира Алтынбековна доцент

Абдыкеримова Эльмира Алтынбековна+7701 946 26 81

elmira.abdykerimova@ yu.edu.kz

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (қауымдастырылған профессор)
Сабақ беретін пәні: «Информатиканы окытудың әдістемесі», «Графикалық ақпаратты өңдеу негіздері», «3D модельдеу және анимация», «Информатиканы оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды қолдану», «Білім беруде мультимедиа қосымшаларын құру», «Бұлтты технологиялардың негіздері»
Ғылыми қызығушылығы: болашақ информатика пәнінің мұғалімдерін жаңартылған бағдарлама бойынша ғылыми-әдістемелік даярлау
Жарияланымдары: Студенттердің зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастырудағы жобалау әдісінің рөлі. БҚМУ Хабаршы, 2019. — №2.–Б.127-134.; Web қосымша құру ерекшеліктері.  Қазақстанның ғылымы мен өмірі, 2019. — №10. – Б. 313-318.

Leave a Reply