Орынбасарқызы Жанбала, оқытушы

Профессорско-преподавательский состав

Орынбасарқызы Жанбала

87783811396

zh.orynbassarkyzy@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі

Сабақ беретін пәні: «Педагогика», «Эмоционалды интеллект»

Ғылыми қызығушылығы: Бастауыш сыныпта оқыту педагогикасы, жобалау технологиясы

Жарияланымдары: 

  1. Білім мазмұнын жаңғырту аясында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын дамыту жолдары. Білім айнасы журналы. 2017ж
  2. «Бастауыш мектептің оқу үдісінде жобалау технологиясын қолдану арқылы оқытудың маңыздылығын арттыру» 15-Халықаралық ғылыми практикалық конференция Прага, 2018ж
  3. «Бастауыш білім мазмұнын құзіреттілік тұрғыда қалыптастыру» «Ғылым және инновация-2019: Орталық Азия» конференция Астана, 2019
  4. «Білім мен тәжірибе алмасу – шеберлікті шыңдайды» мақала «Білім times» республикалық журналы №3(39) 2020
  5. «Мектеп оқушыларының зерттеушілік қабілетін дамыту» Педагогикалық-психологиялық мәселе ҚазҰПУ, «Хабаршы», «Психология» сериясы, №2, 2020

Leave a Reply